domingo, 11 de diciembre de 2011

Ultims aprenentatges!!

Durant les últimes sessions a la Classe de l'Optativa de Tic a la Facultat de Blanquerna, hem estat realitzant unes petites exposicions en petits grups d'unes 3 o 4 persones, per tal de compartir amb la resta del grup programes, o formes de treball que potser no són tan conegudes entre nosaltres.


Primerament ens van presentar un conjunt d'escoles que feien servir unes plataformes per treballar de manera cooperativa. vam dividir la classe en tres grups, i cada grup va estar mirant una plataforma diferent.

El grup on jo vaig estar vam observar Les Formigues cooperatives, aquesta consisteix en una pàgina web, on es proposen diferents "reptes" als infants.

Una vegada vam estar mirant en que consistia la pàgina, vam explicar als altres dos grup en que consistia aquesta web i quins avantatges e inconvenients trobavem que tenia.

Actualment es una pàgina que s'està utilitzant tot i que està als seus inicis i per tant encara queda molta feina a fer.


En una altre sessió vam treballar el Voicethread, Aquest és un programa que es pot servir per diverses funcions.

Nosaltres en aquesta sessió el vam fer servir per explicar una historieta en anglés, un altre grup va explicar un conte, i un altre va explicar un acudit.

El programa consisteix en que tu pots introduir una o diverses imatges, i tot seguit pots grabar veu a sobre de les imatges, també pots crear diferents personatges i donar-li efectes visuals a les imatges.


En la següent sessió ens vam presentar el Glogster i photopeach aquests programes serveixen per fer posters en linia, i també ens van mostrar L'Screenr, amb el qual vam posar una imatge de fons de pantalla i mentre el programa grabava el que sortia a la pantalla, nosltres amb un micròfon grabavem a sobre de la imatge. Un cop la gravació estava finalitzada hi ha una aplicació per pujar-ho a youtube.

Tot seguit els companys que estaven fent servir el glogster, van agafar aquesta gravació i la van incorporar al glogster.

D'aquesta manera vam trevallar cooperativament tota la classe per crear un glogster.


A la mateixa sessió també ens van mostrar el Moodle, aquest ya haviem fet una pincellada anteriorment, però personalment vaig conèixer la pàgina Alexandria, la qual es una biblioteca en linia de recursos, i trobo que és molt interessant.


Així que us convido a que entreu i descobriu aquets programes, ja que tenen un gran utilitat.